Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Kostenstijging verwacht bij verzekeren ziekteverzuim

Een goede werksfeer, vers fruit en wat planten voor de zuurstofvoorziening. Investeren in een goede werkomgeving is een goede remedie tegen ziekteverzuim. Het betaalt zich ook vanzelf terug. Werknemers die uitvallen zijn niet alleen een kostenpost vanwege het werk dat opgevuld moet worden. Ook de begeleiding van een zieke werknemer kan in de papieren lopen. Een  verzuimverzekering biedt dekking tegen deze kosten.

In het eerste kwartaal hebben meer Nederlanders zich ziek gemeld op hun werk. Het ziekteverzuimpercentage van 4,9 procent geeft aan dat per duizend werkdagen er 49 zijn verzuimd door ziekte. Een dergelijk hoog ziekteverzuim is sinds 2007 niet meer voorgekomen. Medeoorzaak was de griepepidemie die Nederland tot medio april in haar greep hield.

Hoogste verzuim in de zorg
Ironisch genoeg is het ziekteverzuim het hoogst (6,5%) in de gezondheid- en welzijnszorg. Andere koplopers zijn het openbaar bestuur en de industrie, met verzuimpercentages boven zes procent. In deze sectoren is het ziekteverzuim al langere tijd hoger dan het gemiddelde. De horeca kent de minste ziekmeldingen, de 2,3 procent aan ziekmeldingen was daar hetzelfde als in dezelfde periode vorig jaar.

Stijgende kosten
Niet alleen een hoger ziekteverzuim zorgt voor stijgende kosten. De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) noemt ook een tekort aan bedrijfsartsen. Er zijn in Nederland te weinig bedrijfsartsen om te voldoen aan de vraag. De tarieven die deze artsen rekenen staan niet vast en stijgen bij schaarste.

Daarnaast komt de bedrijfsarts vaker in actie en speelt deze een grotere rol bij het behandelen van verzuimzaken. Dit komt onder meer door de nieuwe privacyregels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aldus de NVIA. Adviseurs kunnen door de strengere regels in minder situaties een bijdrage leveren, waardoor een duurdere bedrijfsarts eerder in beeld komt. Los van de vraag of de arts daadwerkelijk nodig is.

Hogere verzekeringspremie
Werknemers moet je bij ziekte minimaal twee jaar doorbetalen, zo is in de Nederlandse wet vastgelegd. Met een ziekteverzuimverzekering, ook wel loondoorbetalingsverzekering genoemd, verzeker je jezelf hiertegen. Gebruikelijk is dat ook consults van een bedrijfsarts onder de dekking vallen, evenals preventiemaatregelen en re-integratietrajecten. Controleer vooraf wat er precies onder de dekking valt en wat de maximale vergoedingen per situatie zijn. Dit kan per verzekeraar verschillen.  

Door de stijgende kosten valt te verwachten dat de premie van de gemiddelde ziekteverzuimverzekering stijgt. Goed om hier rekening mee te houden als ondernemer. De NVIA pleit bij de overheid voor maatregelen die de kostenstijging beperken. In de afgelopen Miljoenennota zijn in ieder geval plannen opgenomen om de regels voor kleine ondernemingen te verlichten.

Breng voor jezelf goed in kaart welke risico’s jouw onderneming loopt op het gebied van ziekteverzuim. Hulp nodig bij de inventarisatie? Onze specialisten kijken graag met je mee en adviseren je desgewenst over een passende verzuimverzekering.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie