Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Wat als je bedrijf stilvalt door brand of ander onheil?

Bedrijfsschade levert vaak directe schade op. Bijvoorbeeld wanneer een brand of storm schade veroorzaken aan het bedrijfspand of wagenpark. Dergelijke schade heeft vaak ook gevolgen voor de continuïteit van de onderneming. Wanneer het bedrijf stil komt te liggen kan de indirecte schade groot zijn. Bijvoorbeeld wanneer het niet mogelijk is om nieuwe klanten te bedienen of er problemen ontstaan met lopende verplichtingen. De bedrijfsschadeverzekering biedt uitkomst voor dit risico.

Er zijn meer scenario’s waarin de bedrijfsvoering helemaal of gedeeltelijk stilvalt. Zo kunnen machines of computersystemen ermee stoppen, kan de stroom uitvallen of kan er sprake zijn van waterschade. De exploitatieverzekering is gericht op het compenseren van de misgelopen (netto) winst. Ook zorgt de verzekering ervoor dat vaste lasten als salarissen en huur doorbetaald kunnen worden.

Dekking en premie in samenspraak met verzekeraar
Er is niet één tabel met daarop alle dekkingen van de bedrijfsschadeverzekering. Heb je een productiebedrijf en maak je onderdelen voor de auto-industrie? In dat geval loop je andere risico’s dan een eigenaar van een winkel. De dekking van de verzekering wordt in samenspraak met de verzekeraar bepaald. Je kunt zelf de keus maken om alleen de meest noodzakelijke risico’s af te dekken of kiezen voor een uitgebreide dekking. Onder het laatste valt onder andere schade als gevolg van een (langdurige) stroomstoring.

Hetzelfde geldt voor de kosten. Het is een maatwerkverzekering en daar hoort ook een tarief op maat bij. Globaal gezien hangt de premie af van de maximale uitkering, in combinatie met de exacte dekking en het termijn waarin je na schade een vergoeding ontvangt. Dit termijn is doorgaans verspreid over een langere periode en een veelvoud van weken. Bijvoorbeeld 15, 30 of 45 weken.

Hoogte verzekerd bedrag
Met de verzekeraar stem je af tot welke bedrag de verzekering uitkering biedt. Mogelijk uitgangspunt zijn de vaste lasten als huur en het salaris van medewerkers in vaste dienst, plus de nettowinst van de onderneming over een bepaalde periode.

De bedrijfsschadeverzekering bevat vaak een zogenoemde restitutieclausule. Deze clausule is van kracht als de schade na een voorval toch hoger is dan geschat. Er geldt in die situatie een extra dekking van maximaal 30 procent. Door deze aanvulling is de kans kleiner dat een bedrijf door een schadevoorval niet meer in staat is om de draad weer op te pakken.

Pech bij een vulkanische uitbarsting
Gelukkig staat er Nederland zelden een vulkaan op barsten. Ook atoomkernreacties en oorlogssituaties zijn uiterst zeldzaam. Samen met aardbevingen en overstromingen staan ze op het lijstje van standaard uitsluitingen op de dekking.

Naast de genoemde uitsluitingen heb je een eigen verantwoordelijkheid. Is de schade ontstaan door onzorgvuldig handelen of bijvoorbeeld achterstallig onderhoud aan het bedrijfspand? Dit kan gevolgen hebben voor de dekking. Daarnaast is direct melden van schade verstandig en dien je adequaat te handelen om verergering van al ontstane schade te voorkomen.

Ieder bedrijf en organisatie kan een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. De verzekering is het meest relevant voor bedrijven die op een vaste locatie werk uitvoeren waar omzet en winst uit voortvloeit. Zo is het relevanter voor een productiebedrijf dan voor een ontwerper die overal zijn werk kan doen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw onderneming? Wij helpen we je graag verder met jouw zakelijke verzekeringen.

Ieder bedrijf en organisatie kan een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. De verzekering is het meest relevant voor bedrijven die op een vaste locatie werk uitvoeren waar omzet en winst uit voortvloeit. Zo is het relevanter voor een productiebedrijf dan voor een ontwerper die overal zijn werk kan doen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw onderneming? Wij helpen we je graag verder met jouw zakelijke verzekeringen.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie