Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Zo wordt de waarde van jouw woning vastgesteld

Wat is het verschil tussen de marktwaarde van je huis en de herbouwwaarde? En wat moet je met de herbouwwaarde? Wat jouw woning oplevert bij verkoop is afhankelijk van de omstandigheden. Zo ligt de opbrengst bij gedwongen verkoop doorgaans lager en levert een huis in verhuurde staat minder op. Voor je maximale hypotheek is vooral de marktwaarde van belang.

Taxatierapporten en voorwaarden staan soms bol van de technische termen, ook wat betreft de waarde van de woning. Je kunt er de volgende zaken in aantreffen:

WOZ-waarde
De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente. Deze waarde is vooral belangrijk voor woonbelastingen als onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Daarnaast is het voor de Belastingdienst grondslag voor vermogensbelasting en het huurforfait.  

Marktwaarde
Bij de marktwaarde is de verkoop vrijwillig en hoeft de woning niet onder (grote) tijdsdruk verkocht te worden. Het is de actuele prijs die een geïnteresseerde koper naar verwachting bereid is te betalen in een standaard verkoopproces. De berekening van de maximale hypotheek is hierop gebaseerd. Een andere benaming van de marktwaarde is vrije verkoopwaarde.

Banken kunnen de marktwaarde van een huis op de volgende manieren vaststellen:

  • De verkoopprijs
  • De koop / aanneemsom (bij nieuwbouw)
  • De taxatiewaarde


Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde van de woning bij gedwongen verkoop. Voor 2013 bepaalde geldverstrekkers aan de hand van deze waarde de maximaal mogelijke hypotheek. Sinds 2013 is dit de marktwaarde. De executiewaarde is voor banken nog wel belangrijk omdat het aangeeft wat het risico is als de woningbezitter de hypotheeklasten niet meer kan dragen.        

Herbouwwaarde
Dit is het geld dat nodig is voor het opnieuw bouwen van de woning. Gerekend wordt met dezelfde of vergelijkbare materialen, locatie en omvang. Het gaat om vaste onderdelen van de woning. Zo telt de keuken wel mee maar niet de losstaande oven. Aan de hand van de herbouwwaarde kan na schade de hoogte van de verzekeringsuitkering bepaald worden.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
Dit komt grotendeels neer op de marktwaarde. De toevoeging ‘vrij van huur en gebruik’ benadrukt dat derden geen aanspraak kunnen maken op het gebruik van de woning. Het huis wordt dus niet verhuurd of bewoond door iemand anders.    

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
Dit heeft betrekking op de waarde van een verhuurde woning. Over het algemeen ligt deze waarde lager. En huurcontract brengt weliswaar inkomsten met zich mee maar zorgt ook voor beperkingen. Het huis verkopen of een hogere huur rekenen is niet altijd mogelijk.

Los van de bovenstaande waardebepalingen kun je zelf ‘veldonderzoek’ doen. Altijd leuk om de vraag- of verkoopprijs van woningen in de buurt te achterhalen. Bij de bank of makelaar kom je daar alleen niet ver mee.  

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie