Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Verklein risico’s met de juiste verzekeringsdekking

Het klinkt als een open deur intrappen, maar weten waarvoor je verzekerd bent kan een hoop gedoe schelen. Zo kreeg een Nederlands metselbedrijf onlangs te horen voor 30% aansprakelijk te zijn voor een bedrijfsongeval met een vorkheftruck. Dit terwijl het bedrijf van mening was dat de verzekering afdoende was voor het afdekken van alle risico’s.

In de specifieke situatie had het metselbedrijf een ander bedrijf nodig om een opdracht uit te kunnen voeren. Voor de samenwerking sloot hij een onderaannemingsovereenkomst af. In een dergelijke overeenkomst is opgenomen dat het materieel en de machines verzekerd horen te zijn conform de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen. 

ASR wijst claim af
Tijdens de werkzaamheden raakte iemand van het ingehuurde personeel gewond bij het repareren van de vorkheftruck. Het metselbedrijf deed aanspraak op zijn Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) om de schade te kunnen vergoeden. ASR wijst de claim echter af. Een vorkheftruck wordt gezien als werkmaterieel en had dus ook zodanig verzekerd moeten zijn. 

Nu ASR de schade niet ging vergoeden, draaide het metselbedrijf hier zelf voor op. Het metselbedrijf had via een adviseur de AVB afgesloten en stelde de adviseur aansprakelijk. De aanklacht was dat de adviseur hem had moeten wijzen op het feit dat een vorkheftruck niet als motorrijtuig wordt gezien en dus niet onder de AVB valt. 

Wees altijd zelf alert 
De rechter oordeelde net iets anders. De adviseur moet grotendeels de schade vergoeden maar ook de ondernemer van het metselbedrijf werd aansprakelijk gesteld. Omdat hij een onderaannemingsovereenkomst had gesloten had hij zorg moeten dragen voor de benodigde verzekeringen. Hij had zelf ook moeten controleren of hij voldoende verzekerd was. 

Neem maatregelen ter preventie
Uiteraard is het beter om schade en ongevallen te voorkomen. Bedenk welke veiligheidsmaatregelen je binnen jouw bedrijf kunt treffen. Die waarschuwing is geen overbodige luxe. Ongeveer een kwart van de ondernemingen heeft zijn preventie niet op orde. 

Bij sommige verzekeringen zijn preventie clausules opgenomen. Een dergelijke clausule stelt voorwaarden waaraan je moet voldoen om dekking te krijgen. Dat gaat vaak ook om maatregelen die in de praktijk eenvoudig door te voeren zijn. Zo mogen er bij bedrijfspanden geen pallets tegen de gevel geplaatst worden. Dit vergroot namelijk de kans op brand. Ontstaat er brand en staan de pallets tegen de gevel dan is de kans groot dat je (grotendeels) zelf de schade moet betalen. 

Bij schade is de aansprakelijkheidsvraag niet altijd een uitgemaakte zaak. De verzekeraar zal zich op de voorwaarden beroepen als die optie er is. Dat belang staat haaks op dat van jou. Als verzekerde heb je immers juist baat bij een schadeloosstelling. Zorg ervoor dat de verzekeringsdekking aansluit bij het profiel van je onderneming en het werkmaterieel. Zo voorkom je dat de verzekeraar niet thuis geeft als er sprake is van schade. We helpen je graag bij de check van je zakelijke verzekeringen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie