Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Milieuverzekering ook relevant voor bedrijven die niet met schadelijke stoffen werken

Voor de grond die je als ondernemer bezit ben je verantwoordelijk. Veroorzaak je bodem- of waterverontreiniging, dan ben je zelf aansprakelijk voor de kosten van de sanering. Een aansprakelijkheids- of brandverzekering biedt vaak niet voldoende dekking hiervoor. In dat geval kan een milieuschadeverzekering uitkomst bieden.

Vrijwel iedere onderneming kan milieuschade veroorzaken. Zo kunnen bij brand bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen. Een milieuschadeverzekering is er dus niet alleen voor bedrijven die werken met schadelijke stoffen, al lopen die doorgaans wel meer risico. 

Wat is gedekt met een milieuverzekering?
Met een milieuverzekering is het grootste deel van alle bodem-en waterverontreiniging op je eigen terrein verzekerd. Zelfs wanneer de verontreiniging niet van jezelf komt maar van een naastgelegen bedrijf (dat niet verzekerd is). Werk je regelmatig op het terrein van anderen? Dan kun je de door jou veroorzaakte verontreiniging ook meeverzekeren. Dit valt bij de meeste verzekeraars ook onder de dekking:

  • Kosten bodemonderzoek
  • Saneren van de grond
  • Bedrijfsschade als gevolg van sanering
  • Rechtshulp bij claims die samenhangen met verontreiniging


Maatwerk bij werken met schadelijke stoffen
De premie is sterk afhankelijk van het risico dat je loopt. Sla je als bedrijf bijvoorbeeld schadelijke stoffen op in tanks? Dan is maatwerk nodig. Reken in dat geval op een hogere premie. Daarnaast wordt vaak ook gekeken naar de locatie en de werkzaamheden op omliggende terreinen. Hoe hoger het risico op een mogelijke verontreiniging van het terrein, des te hoger het tarief. In sommige gevallen komt een adviseur van de verzekeraar de situatie opnemen voor het bepalen van de premie. 

Verwijderen asbest niet gedekt
Zolang je niets doet met asbest is asbest niet gevaarlijk. Dit wordt anders als er asbestdeeltjes lossen komen door brand of instorting. Het uit voorzorg opruimen van asbest valt niet onder de milieuverzekering. Het is doorgaans wel mogelijk om je te verzekeren tegen de kosten van het saneren van asbest, na bijvoorbeeld een brand. Andere gebruikelijke uitsluitingen op de dekking van de milieuverzekering zijn: 

  • Schade en kosten door luchtvervuiling
  • Letselschade door vervuiling
  • Vervuiling die is ontstaan voor het afsluiten van de verzekering
  • Schade ontstaan door overstroming of aardbeving
  • Schade ontstaan door genetische modificatie
  • Schade en kosten die zijn ontstaan omdat je in strijd handelt met de Wet Milieubeheer, wetten, besluiten of andere richtlijnen. 


Bij het afsluiten van een milieuverzekering komt al snel maatwerk om de hoek. Beoordeel vooraf goed welke risico’s jij mogelijk loopt. Onze financieel adviseurs helpen je graag met het afdekken van deze risico’s. Neem hiervoor via het onderstaande formulier vrijblijvend contact op. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie