Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Risicovolle beroepen lastig verzekerbaar?

De risico’s die bij een beroep horen lopen nogal uiteen. Zo loopt een regulier kantoor minder kans op grote brandschade dan een recyclebedrijf. Een mislukte knipbeurt veroorzaakt verder minder schade dan de gemiddelde misser bij een bouwproject. Los van de verschillen wil je als bedrijf zo goed mogelijk verzekerd zijn tegen eventuele schade. Voor bedrijven die meer risico’s meedragen is verzekeren soms echter lastig of onbetaalbaar.

Sommige beroepsgroepen dreigen tussen wal en schip te vallen op verzekeringsgebied. Dit heeft niet alleen te maken met het risico op schade. Verzekeraars moeten in sommige situaties een hogere buffer aanhouden, waardoor ze hun verzekeringsaanbod aanpassen.

Lastig verzekerbare groepen
Bij lastig te verzekeren groepen kun je denken aan de taxi-, horeca-, en recyclingbranche. Ook veel ZZP’ers voelen zich aangesproken, bijvoorbeeld bij het afdekken van risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Op particulier gebied krijgen met name chronische patiënten te maken met lastig te verzekeren risico’s.

Hogere buffer verzekeraars
Sinds 2016 is de Europese richtlijn ‘Solvabiliteit II’ (Solvency II) van kracht. Deze richtlijn stelt onder andere dat verzekeraars een buffer moeten hebben, om eigen faillissement te voorkomen. Des te groter het risico, des te meer er in de kas aanwezig dient te zijn. Voor verzekeraars kunnen deze strengere regels de aanleiding zijn om verzekerden te ontmoedigen met hoge premies.

Geen verzekeringsplicht
Verzekeraars hebben geen verzekeringsplicht en mogen dus klanten weigeren voor reguliere schadeverzekeringen. Het is aan de verzekeraars om een risico-inschatting te maken en daar een premie aan te koppelen. Is de kans op schade te groot, dan kunnen de mogelijke verdiensten niet meer opwegen tegen het risico. Verzekeraars kiezen dan soms voor de weg van de minste weerstand en stoppen helemaal met het aanbieden van de betreffende verzekeringen, of maken het financieel onaantrekkelijk.

Review Solvabiliteit II
Afgelopen jaar is de Solvabiliteit II richtlijn geëvalueerd en heeft het Europees Parlement er nog eens goed naar gekeken. Er is een grote kans dat de richtlijn per 1 januari 2020  iets gewijzigd wordt. Als dit inderdaad het geval is, hoeven verzekeraars in het vervolg een minder grote buffer aan te houden. Deze verruiming moet het voor risicovolle beroepen makkelijker maken zich te verzekeren.

Maatwerk via onze specialisten
Loop je als bedrijf een bovengemiddeld risico? Breng deze goed in kaart en verdiep je in de mogelijkheden om de risico’s af te dekken. Uiteraard kunnen onze specialisten je adviseren over een verzekeringspakket dat is afgestemd op de kenmerken van jouw onderneming. Onze goede contacten met verzekeraars maakt sneller maatwerk mogelijk.

Als de richtlijn Solvabiliteit II wordt herzien, ontstaat voor verzekeraars meer ruimte om naar individuele gevallen te kijken bij het verstrekken van verzekeringen. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, of heb je behoefte aan een check van je huidige verzekeringspakket, laat dit weten via het onderstaande formulier.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

De Jong Assurantiën B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie